Wat is ambulante compressietherapie?

Ambulante compressietherapie bestaat uit bewegen van het (onder)been of arm in combinatie met zwachtelen en/of therapeutische elastische kousen (TEK). Het wordt toegepast bij mensen die last hebben van vochtophoping (oedeem) in de benen of armen ten gevolge van een insufficiënt (lymfe)vaatsysteem. Wanneer er vocht uit treedt kunnen er vervelende problemen ontstaan, zoals oedeem, eczeem aan de onderbenen en wonden. Lopen wordt moeilijker en kan pijnlijk zijn. Om dit te voorkomen, of om dit probleem zo minimaal mogelijk te houden, wordt er gebruik gemaakt van compressietherapie. Eerst wordt er gezwachteld, hier worden met zwachtels het been of arm ingezwachteld, en wordt zo het vocht omhooggestuwd. Is dit vocht weg, dan worden er kousen aangemeten om continue externe druk aan te brengen en zo de weefsels bij elkaar te houden. Dit zorgt ervoor dat het vocht makkelijker omhooggestuwd kan worden.

Wat is een goede zwachtel?

Een goede zwachtel heeft de volgende kenmerken:

  • Het zachte polstermateriaal zorgt voor ervoor dat oneffenheden en uitstekende delen worden weggewerkt en het oppervlak zo glad mogelijk is.
  • Voorkom drukplekken door zwachtels glad en zonder kreukels aan te brengen.
  • Er mag niet circulair gezwachteld worden.
  • Blauwe of witte tenen na het zwachtelen duiden op een te strakke zwachtel.
  •  Wanneer u last blijft houden van blauwe/witte tenen, ook na een goed aangebrachte zwachtel, kan er sprake zijn van arteriële insufficiëntie.

Bij arteriële insufficiëntie is er sprake van een slechte toevoer van bloed naar de ledematen. Dit kan zorgen voor het blauw/wit worden van de ledematen en uiteindelijk zorgen voor het afsterven van weefsel (necrose). Dit is dan ook een contra-indicatie voor compressietherapie.

Wat is een goede kous?

Na het zwachtelen en het minimaliseren van het vocht kan er een TEK worden aangemeten. Steunkousen worden vaak geassocieerd als lelijk en voor oude mensen, maar er zijn verschillende soorten kousen, met verschillende diktes en kleuren. Kousen hebben verschillende drukklassen, hoe hoger de klasse, hoe hoger de druk.

Een goede kous heeft de volgende kenmerken:

  • De kous sluit goed aan
  • De kous heeft de goede lengte
  • De kous heeft de juiste drukklasse. Wanneer er te weinig druk wordt gegeven kan er alsnog vocht uittreden. Wanneer er te veel druk wordt gegeven kan de kous gaan knellen.
  • Het juiste type kous is gekozen. Er kan gekozen worden voor een vlakbrei kous, welke steviger is en precies op maat gemaakt kan worden. Daarnaast is er rondbrei, welke wat dunner en vaak wat comfortabeler is.

Zit er na 6 weken van dragen kous nog steeds vocht onder de kous, dan moet er worden nagegaan of de juist kous is aangemeten.